Congres Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleutersKindermishandeling komt veelvuldig voor, ook op heel jonge leeftijd. Reden voor Vakblad VROEG om samen met Euregionaal Congresburo een congres te organiseren over kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters. De congresdatum is 21 september en alle presentaties zijn vanaf 1 november online te volgen.

Het congresthema is helaas razend actueel. Wist je bijvoorbeeld dat peuters het meest geslagen worden? En dat er regelmatig baby’s door hardhandig oppakken en door elkaar schudden een hersenbeschadiging oplopen? Naast fysiek geweld kan er sprake zijn van psychische mishandeling en emotionele en pedagogische verwaarlozing.

Klik hier voor meer informatie over het congres >>

Kennisleemtes

Als gevolg van mishandeling en misbruik krijgen veel jonge kinderen niet de aandacht en verzorging die ze nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat er nog te veel kennis ontbreekt om goed te signaleren en adequate hulp te bieden. Bovendien ligt het aankaarten van een niet pluisgevoel bij een kwetsbaar jong kind heel gevoelig. Wat als je het mis hebt en ouders of anderen vals beschuldigt? En hoe bespreek je überhaupt een vermoeden op een goede manier met ouders én met jonge kinderen?

Tijdens het multidisciplinair congres geven deskundige sprekers handvatten om eerder en effectiever met problemen rond mishandeling van jonge kinderen om te gaan. Voorop staat maatwerk leveren aan ouders en kind. Het congres is: breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters, keuze uit verschillende praktijkgerichte deelsessies en de niet-gevolgde deelsessies kunnen alsnog on-demand bekeken worden.

Wat leer je?

 • Verschijningsvormen en gevolgen van kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters
 • Mogelijkheden voor preventie en interventie bij ernstige opvoedproblematiek bij jonge kinderen
 • De invloed van geweld en verwaarlozing op jonge kinderen en gevolgen hiervan op de ontwikkeling
 • Het effect van (on)veiligheid en de intergenerationele overdracht
 • Vroegsignalering van letsels bij zuigelingen en mogelijkheden voor preventie
 • Het belang van praten met jonge kinderen en hoe dit in praktijk te brengen
 • Herkennen van seksueel misbruik bij jonge kinderen en het medisch onderzoek naar vermoedens
 • Gespreksvoering met ouders bij de derde stap van de Meldcode

Programma

 • dr. Lenneke Alink – De vroegte wint? Over ernstige opvoedproblematiek bij jonge kinderen
 • Jolande Schoonenberg – Vroegkinderlijke verwaarlozing en geweld: een Gordiaanse knoop?
 • Yael Meijer – Stress en trauma in de ouder-kindrelatie: het effect van (on)veiligheid en intergenerationele overdracht
 • dr. Elise van der Putte – Vroeg signalering van letsels bij zuigelingen
 • Marike van Gemert – Praten met jonge kinderen kan!
 • Thekla Vrolijk-Bosschaert – Herkennen van seksueel misbruik bij jonge kinderen, een lastige puzzel
 • Sandra van Gameren – Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen

Uitvoerige informatie over het programma staat op de website van Euregionaal Congresburo,

Geef je nu op >>


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *