De Onderwijsraad adviseert vooral te focussen op kwetsbare leerlingen.


De Onderwijsraad adviseert het kabinet om de komende tijd vooral te focussen op de opvang van kwetsbare leerlingen.
Zo moet daar bijvoorbeeld meer duidelijkheid over worden verschaft, omdat de mogelijkheid ertoe niet bekend is bij al het onderwijspersoneel.

De Onderwijsraad, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering, is door minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) gevraagd zich over het wegwerken van eventuele leerachterstanden te buigen.

Volgens de raad moet er vooral aandacht zijn voor leerlingen met zorgelijke thuissituaties. Een deel van hen krijgt thuis geen of nauwelijks begeleiding. Sommige kinderen zijn zelfs onvindbaar. Ook maakt de raad zich zorgen om leerlingen met speciale leer- en ondersteuningsbehoeften, omdat zij lastig thuis op te vangen zijn.

De Onderwijsraad is blij met de stappen die al gezet zijn om kwetsbare leerlingen te helpen, maar vindt dat het kabinet meer duidelijkheid moet verschaffen over de opvangmogelijkheden van deze groep. De mogelijkheid daartoe is namelijk nog niet bekend bij iedereen die werkzaam is in de onderwijssector.

Ook moeten meer mensen weten dat kwetsbare kinderen, net als kinderen van ouders met cruciale beroepen, recht hebben op opvang. Daarnaast vindt de raad dat gemeenten en schoolbesturen stevig moeten worden aangesproken als ze er niet in slagen alle leerlingen in beeld te krijgen, te bereiken en zo nodig opvang te bieden.

‘Schade te overzien als sluiting tot meivakantie duurt’

De Onderwijsraad denkt dat de “schade te overzien” is als alle scholen na de meivakantie weer openen. Maar of dat gaat gebeuren, is op dit moment niet bekend. Het kabinet neemt hoogstwaarschijnlijk komende dinsdag een besluit over de sluiting van de scholen.

“Als de huidige situatie langer duurt, is na de zomer voor alle leerlingen extra inzet nodig”, zegt voorzitter Edith Hooge. “Groepen leerlingen voor wie afstandsonderwijs moeilijker is, vragen dan nog meer aandacht.”

In het geval dat de scholen langer dichtblijven, kan het kabinet overwegen om anders om te gaan met de zomervakantie. De raad stelt voor eventueel de vakantie in te korten of naar voren te halen. Een andere optie die genoemd wordt, is het organiseren van onderwijs in de zomervakantie.

De raad pleit ook voor voorbereidingen op de heropening van scholen. Er moet hierbij rekening gehouden worden met een nieuwe piek in de virusuitbraak. De scholen kunnen overwegen langere lesdagen te hanteren zodat kinderen niet alleen hun leerachterstanden inlopen, maar ook huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.

De Onderwijsraad komt in juni met een tweede advies. Dat gaat over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs op de langere termijn.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *