Huiselijk geweld

Huiselijkgeweld

Huiselijk geweld een vorm van kindermishandeling komt nog vaak voor

Nieuws  •   februari 9, 2019

Huiselijkgeweld

Het gedane onderzoek geeft een beeld van het deel van alle kinderen van 0 t/m 17 jaar dat te maken heeft gehad kindermishandeling (Alink et al., 2018).
Door de opzet van het onderzoek – het gaat om kindermishandeling die is gesignaleerd door professionals – wordt aangenomen dat de kindermishandeling die hier wordt gemeten structureler en/of ernstiger van aard is dan de mishandeling die in het scholierenonderzoek door de jongeren zelf is gerapporteerd.
Naar schatting heeft een groep van tussen de 90.000 en 127.000 kinderen jaarlijks te maken met tenminste één vorm van kindermishandeling. Dit is circa 3% van alle kinderen van 0 t/m 17 jaar. Naast fysieke en emotionele mishandeling vallen hieronder ook zaken van ernstige verwaarlozing; dat is zelfs de grootste groep. Meisjes en jongens zijn vrijwel even vaak slachtoffer van kindermishandeling, met uitzondering van seksueel misbruik en emotionele mishandeling. Daarvan zijn meisjes significant vaker het slachtoffer.
De meerderheid van de kinderen die door informanten is gerapporteerd, wordt mishandeld door een biologische ouder (96%). De mishandeling kan door één van beide ouders hebben plaatsgevonden of door beide ouders. De moeder is vaker de pleger dan de vader (86%, respectievelijk 62%; het komt voor dat beide ouders pleger zijn). De onderzoekers plaatsen hierbij de kanttekening dat meer kinderen alleen bij hun moeder dan alleen bij hun vader wonen.
In 6% van de gevallen werd er mishandeld door een stief- of pleegouder, al dan niet naast een andere pleger.
Seksueel misbruik gebeurt relatief vaak door mannelijke plegers die niet de biologische, stief- of pleegvader zijn (Alink et al., 2018).
Ongeveer een derde van de 12% van scholieren die mishandeling rapporteren, is naar eigen zeggen slachtoffer van meerdere vormen van kindermishandeling (Schellingerhout & Ramakers, 2017). In de informantenstudie blijkt bijna 30% van de kinderen te maken te hebben met meer dan één vorm van kindermishandeling (Alink et al., 2018).
In beide studies is dus ongeveer een derde van de kinderen het slachtoffer van meerdere vormen van mishandeling (WODC, 2019). https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202019-1_2668i%20_Samenvatting_tcm28-374129.pdf

Van de meerderjarige  Nederlanders  heeft 5,5% de afgelopen vijf jaar minstens een voorval van huiselijkgeweld ondergaan.
Bij 20% is het geweld structureel.
In gezinnen met werkeloosheid, armoede en veel stress vindt vaker geweld plaats en ook alcohol en drugs dragen bij tot een goede samenleving (WODC, 2019 en Volkskrant, 2019).
In deze nieuwe cijfers is Psychisch geweld niet meegenomen, evenals personen die buiten de maatschappij zijn geplaatst.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *