Inzet specialist moet contactverlies tussen ouder en kind voorkomen


Inzet specialist moet contactverlies tussen ouder en kind voorkomen

Er moet een specialist komen die contactverlies tussen kind en ouder bij gezinssituaties zoals een scheiding voorkomt, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij neemt daarmee de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport van het Expertteam Ouderverstoting over.

Het Expertteam Ouderverstoting voerde in opdracht van minister Dekker onderzoek uit naar ouderverstoting, waarbij een ouder het contact met het kind na de scheiding verliest. Het fenomeen wordt onvoldoende herkend en aangepakt, en ook werken er vaak meerdere professionals langs elkaar heen, concludeert het expertteam.

De experts adviseren de aanstelling van een specialist voor de aanpak van vechtscheidingen. Deze specialist moet ouders in een vroeg stadium erop wijzen dat ze zich aan de omgangsregeling moeten houden. Doen ze dat niet, dan verliezen ze sneller hun gezag over de kinderen.

Deze specialist moet een “sleutelrol” gaan spelen in de aanpak van contactverlies, schrijft Dekker. Daarnaast wordt ook ingezet op hulp wanneer contactverlies al wel heeft plaatsgevonden. “Als contactverlies al is opgetreden, is het vaak lastig voor een gezin om zonder hulp de verhoudingen te herstellen”, aldus Dekker.

‘Meer regie aan het begin van een complexe scheiding’

“Het huidige systeem faalt op alle fronten”, zegt familierechter en voorzitter van het Expertteam Cees van Leuven tegen Pointer. “Er moet veel meer regie komen aan het begin van een complexe scheiding. Als er sprake is van contactverlies moet er gelijk een rood lampje gaan branden.”

Het Expertteam Ouderverstoting stelt het instellen van speciale scheidingsadviesteams voor. Die moeten in het begin van de complexe scheiding al betrokken worden. Zij doen onderzoek naar de oorzaken van de scheiding, bieden hulp, maar schakelen ook de politie in als een ouder zich niet aan de omgangsregeling houdt.

Een ouder die weigert mee te werken, moet binnen twee weken bezoek krijgen van een agent in burger, zegt Van Leuven. “Die moet de ouders wijzen op de gevolgen. Als die ouder niet meewerkt, volgen er al snel boetes, dwangsommen of wordt een ouder tijdelijk uit het gezag gezet.”

Bron: NU.nl

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *