Nieuw programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling


Nieuw programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Gisteren was de regionale aftrap van het nieuwe programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling: ‘Geweld hoort nergens thuis’. Ongeveer honderd professionals uit Noord-Holland Noord hebben tijdens deze goed bezochte startbijeenkomst speerpunten gekozen die de komende drie jaren worden opgepakt in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Alle gekozen speerpunten zijn gericht op het zo vroeg mogelijk signaleren en duurzaam stoppen en oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wethouders, politieagenten, jeugdhulpverleners, medewerkers van de reclassering en raad van de kinderbescherming, schoolmaatschappelijk werkers en nog vele andere disciplines uit de regio waren bijeen om vanuit de praktijk de knelpunten en prioriteiten te benoemen. Het doel daarbij  is om de aanpak van de problematiek zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Zodat  alle betrokken partijen dezelfde taal spreken en zij elkaar makkelijk vinden in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Terugdringen huiselijk geweld en kindermishandeling

Doel van het programma is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te doorbreken. De komende drie jaar gaan organisaties uit Noord-Holland Noord met drie actielijnen uit het programma aan de slag. De eerste actielijn is gericht op het eerder en beter in beeld brengen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ten tweede wordt er aandacht besteed aan het duurzaam stoppen van geweld en tenslotte is er aandacht voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld slachtoffers van ouderenmishandeling, seksueel misbruik of kinderen in kwetsbare opvoedsituaties.

Tjitske Biersteker-Giljou, wethouder Zorg van centrumgemeente Den Helder, over het belang van de aandacht voor deze problematiek: “Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Het heeft een grote impact op betrokkenen, zowel geestelijk als lichamelijk. Ook is er een verband tussen huiselijk geweld en agressie in de maatschappij.

Elly Konijn-Vermaas wethouder Jeugdzorg en Volksgezondheid van centrumgemeente Alkmaar vult aan:

“Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen groot zijn. Bijvoorbeeld minder presteren op school, zich isoleren van andere kinderen of zelf overgaan tot geweld. In hun verdere leven hebben ze relatief vaak moeite met relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen. Daarom moeten we er alles aan doen om deze problematiek adequaat aan te pakken.”
Financiering en uitvoering

‘Geweld hoort nergens thuis’ wordt gefinancierd vanuit de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Noord-Holland Noord (ook het gebied van één GGD en Veiligheidsregio) bepaalt zelf hoe het project wordt uitgevoerd. Hierdoor sluit het project nauw aan bij wat er in de regio nodig is en al is opgebouwd. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling krijgt immers vorm in de regio door middel van de samenwerking tussen gemeenten, uitvoeringsorganisaties en hun professionals. Uiteindelijk maken zij samen het verschil.

RTV072  02/07/2019


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *