Project Description

Antwoordenboekje

Hoe om te gaan met antwoorden

Kort spel overzicht

Bij PAKVASt© wordt aan de hand van verschillende casuïstiek passend binnen vijf thema’s geoefend in het voeren van gesprekken met ouders.

De spelers nemen om beurten de rol in van zichzelf, de professionele Pedagogisch Medewerke(ste)r (PM), en de rol van de ouder(s)/verzorger(s) of kind. Daarmee leren de PM hun professionele houding te bepalen, kennis te vergroten, vermoedens rondom KM onder woorden te brengen, gesprekken voor te bereiden, te voeren en na te bespreken. De PM leert zich zo ook te verplaatsen in een ander.

Antwoordenboekje

Het antwoordenboek geeft veelal geen volledig antwoord en biedt suggesties van goede antwoorden. Het antwoordenboek verwijst regelmatig naar de zogenaamde Vastpak kaarten: 6 losse kaarten die kennis, tips en verdieping bieden op het gebied van de Meldcode, het afwegingskader, gespreksvoering en -technieken en het vóórkomen van blauwe plekken op het lichaam. De observator/spelleider geeft met behulp van deze Vastpak kaarten de deelnemers suggesties en ideeën om verder te komen in het bespreken van de casus.

Een vraag niet geheel ‘juist’ of niet volledig beantwoorden is in dit spel geen ‘fout’. Het doel is immers oefenen en leren, en de taak van de observator/spelleider is dan ook voornamelijk de feedback en reflectie op het antwoord/de opdracht geven en leiden, bijvoorbeeld met behulp van de Vastpak kaarten. ‘Fouten’ maken is bij PAKVASt© juist een motivatie om door te gaan.

Results