Project Description

Spelregels

Hoe het spel te gebruiken

Gebruiksaanwijzing

Het spel kan met 3-5 personen gespeeld worden: 1-2 PM nemen de rol in van ouders, 1-2 PM als zichzelf en 1 observant die ook de rol van spelleider heeft. De observant/spelleider speelt niet mee maar leest de antwoorden voor en stuurt de evaluatie en reflectie.

In principe is het mogelijk PAKVASt© met meer personen te spelen, maar daarmee lijkt de spelsituatie minder op de realiteit.

Het spel heeft geen ‘einde’, zodat het elk moment gestopt kan worden.

Het is belangrijk te weten dat het spel geen ‘win’ element heeft zodat er geen afleiding van het doel van het spel kan ontstaan. Daarnaast verlopen gesprekken met ouders vaak op onverwacht wijze en dus is het van belang dat het spel een onvoorspelbaar verloop heeft, met onverwachte wendingen.

Ten alle tijden moet elke deelnemer zich veilig voelen en de vrijheid hebben het spel stil te leggen. Het gaat niet om het ‘winnen’ maar om het in een veilige situatie oefenen met gespreksvaardigheden.

 

  • Kennis

  • Professionele houding

  • Vermoedens (bespreken)

  • Voorbereiding gesprek

  • Gesprek

  • Nabespreken gesprek

Resultaten

Het spelen van het spel blijkt effect te hebben op de kennis van de pedagogisch medewerkers en op de vaardigheden van de pedagogisch medewerkers.

Er is bij beide aspecten sprake van een positief significant verschil tussen de antwoorden uit de nul- en de nameting. Wat betref de attitude is er sprake van een positief verschil tussen de antwoorden bij enkele onderdelen.

Deze tendens wordt weerspiegeld door de bevindingen van de pedagogisch medewerkers.

Zij denken na het spelen van het spel signalen adequater te kunnen herkennen en meer toereikende vaardigheden te hebben om sneller actie te ondernemen en signalen met ouders te bespreken (zie Figuur 1).

Uitspraken van Pedagogisch medewerkers:

“Ik voel me na deze bijeenkomsten gesterkt om actie te ondernemen. Het is voor mij een absolute eyeopener geweest.”

“Het zou fijn zijn als dit regelmatig wordt herhaald. Dit geeft houvast.”

“Het oefenen leert mij het meest.”

Uitspraken van locatiehoofden:

“Ik vind heel sterk aan het spel dat het je helpt minder oordelend te zijn.”

“Het onderwerp is meer gaan leven en er is meer durf om over het onderwerp te praten en ervaringen worden meer gedeeld.”

“Ik vind dat het spel je wel dwingt om je zorgen minder vrijblijvend te benaderen maar na te denken over wat dit betekent voor je professionele rol.”

“Pedagogisch medewerkers hebben meer vertrouwen, zijn zekerder omdat de routing nu duidelijker voor hen is.”

Ready to Talk?

DO YOU HAVE A BIG IDEA WE CAN HELP WITH?

Contact Us