Project Description

Vastpak kaarten Meldcode

zie ook Afwegingskader (is kant B van Afwegingskader)

Toevoeging aan het Antwoordenboekje

Vastpak kaarten

Vastpak kaarten

Het antwoordenboek geeft veelal geen volledig antwoord en biedt suggesties van goede antwoorden. Het antwoordenboek verwijst regelmatig naar de zogenaamde Vastpak kaarten: 6 losse kaarten die kennis, tips en verdieping bieden op het gebied van de Meldcode, het afwegingskader, gespreksvoering en -technieken en het vóórkomen van blauwe plekken op het lichaam. De observator/spelleider geeft met behulp van deze Vastpak kaarten de deelnemers suggesties en ideeën om verder te komen in het bespreken van de casus.

Wil je meer weten?

Heb je ondersteuning nodig, waarmee we je kunnen helpen?

Contact