SPEL


Doel van het spel

PAKVASt© is een tool in de vorm van een spel. PAKVASt© vergroot kennis wat betreft kindermishandeling en voorziet in het trainen van gespreksvaardigheden voor de kinderopvangbranche. Daarnaast helpt PAKVASt© bij het concretiseren van signalen en observaties en het bespreekbaar maken van eigen gevoelens en dilemma’s van pedagogisch medewerkers. Pedagogisch medewerkers zullen het gesprek rondom dit complexe en gevoelige thema door het spelen van PAKVASt© met meer ‘lef’ kunnen aangaan. Er wordt zodoende meer ‘grip’ verkregen op kindermishandeling.

Doelgroep

De casuïstiek is afkomstig uit de praktijk van de kinderopvang en Jeugdzorg. De cases betreffen gevallen met kinderen tot en met 4 jaar en zijn veralgemeniseerd en geanonimiseerd. Hiermee is het spel geschikt voor de gehele kinderopvang branche in Nederland. Ook peuterspeelzalen of andere (professionele) vormen van kinderopvang (bijvoorbeeld gastouderbureaus) voor kinderen tot en met 4 jaar (in Nederland) kunnen gebruik maken van het spel. Met een relatief kleine aanpassing van beroepsgebonden termen en casuïstiek is het spel tevens direct bruikbaar voor andere professionals die werken met kinderen van 0-4 jaar. Te denken valt aan kinderartsen (in opleiding), verpleegkundigen (in opleiding), opleidingen voor PM, consultatiebureaus, peuterspeelzalen, gastouderbureaus, medewerkers van Veilig Thuis, etc.

Het Spel
Online te spelen
met je team

En verder …….

Op dit moment zijn onze spellen door heel Nederland in gebruik, van Groningen tot Limburg. Vanaf 2017 is het eerste spel uitgekomen, en in mei 2109 is er een vernieuwing aangebracht ivm. met de nieuwe wettelijke richtlijnen.

We zijn een organisatie zonder winstoogmerk.

We werken samen met een sociale werkplaats die het spel voor ons maakt.

Spel onderdelen

Spelregels

Antwoordenboekje

Antwoordenboekje

Vastpak kaarten

Vastpak kaarten

Dobbelstenen

Vastpak kaarten

Het antwoordenboek geeft veelal geen volledig antwoord en biedt suggesties van goede antwoorden. Het antwoordenboek verwijst regelmatig naar de zogenaamde Vastpak kaarten: 6 losse kaarten die kennis, tips en verdieping bieden op het gebied van de Meldcode, het afwegingskader, gespreksvoering en -technieken en het vóórkomen van blauwe plekken op het lichaam. De observator/spelleider geeft met behulp van deze Vastpak kaarten de deelnemers suggesties en ideeën om verder te komen in het bespreken van de casus.

Bestellen

Bestelling plaatsen

Kunnen we u helpen?