Loading...
THEMA’S2019-08-14T18:02:19+02:00

‘De bekwaamheid komt voort uit een samensmelting van vaardigheden, kennis, begrip en verbeeldingskracht, verankerd door ervaring.’ 

Socrates

RECENTE ARTIKELEN

GRIP OP KINDERMISHANDELING!

PPINK Festival 9 November

september 6th, 2019|Uncategorized|

Op zaterdag 9 november organiseert PPINK een festival speciaal voor pedagogisch medewerkers in kinderopvang. Vanuit het hele land verzamelen pedagogisch medewerkers zich om samen een geweldig festival te vieren. Een feestje dat op vele manieren je horizon verbreedt. Zo zijn er vakinhoudelijke workshops én inspiratiesessies. En ontmoet je er (nieuwe) collega’s met wie je samen van een hapje en een drankje geniet. Waar: DUS in Utrecht. Wanneer: zaterdag 9 november 2019 van 13.30 tot 17.30 uur.

Zorg dat kinderen veilig opgroeien

augustus 13th, 2019|Uncategorized|

Herken je dit? Als professional kun je een drempel ervaren bij het signaleren en bespreken van onveilige opvoed- en opgroeisituaties. Of bij de maatregelen die dit van je vraagt. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om in een gezin huiselijk geweld of kindermishandeling bespreekbaar te maken omdat je bang bent dat je het opgebouwde vertrouwen bij ouders schaadt. Of je vindt het moeilijk om de risico’s op een onveilige opvoed- en opgroeisituatie te zien omdat er van je verwacht wordt dat je naar de kracht in en om het gezin kijkt. Ook kan het zijn dat je de gevolgen van je handelen moeilijk kunt overzien en daarom acties uitstelt. Ben jij je bewust van welke drempels je ervaart bij het signaleren en omgaan met onveilige opvoed- en opgroeisituaties? En tegen welke uitdagingen jij aanloopt? Reflecteren is een eerste stap om je van jouw drempels en uitdagingen bewust te worden. In deze brochure leggen we je een aantal reflectievragen voor die daarbij kunnen helpen. Het is goed om samen met collega’s en je leidinggevende te bespreken hoe je dit verder kunt aanpakken. Ga je bijvoorbeeld extra investeren in het verbeteren van je deskundigheid op het gebied van onveilige opvoed- en opgroeisituaties? Of ga je samen optrekken met een collega in casuïstiek waar veiligheid in het geding is?

Nieuw programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

juli 2nd, 2019|Uncategorized|

Doel van het programma is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te doorbreken. De komende drie jaar gaan organisaties uit Noord-Holland Noord met drie actielijnen uit het programma aan de slag. De eerste actielijn is gericht op het eerder en beter in beeld brengen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ten tweede wordt er aandacht besteed aan het duurzaam stoppen van geweld en tenslotte is er aandacht voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld slachtoffers van ouderenmishandeling, seksueel misbruik of kinderen in kwetsbare opvoedsituaties.

Load More Posts

Archief van geplaatste artikelen

WE HOPEN HIERMEE EEN BIJDRAGE TE LEVEREN TOT KENNIS VERGROTING OP HET GEBEID VAN KINDERMISHANDELIN, EN ER MEER GRIP OP TE KRIJGEN!

Ons doel

Vakblad Vroeg: Laten huilen… NIET DOEN!

juni 28th, 2019|0 Comments

Vroegsignalering en vroeghulp is van groot belang om het jonge kind en zijn ouders waar nodig de helpende hand te bieden. Tegelijkertijd is het een vorm van preventie om allerlei psychische en sociaal-maatschappelijke problemen op latere leeftijd voor te zijn. Voor professionals die werken met jonge kinderen en hun ouders is Vakblad Vroeg een dankbare informatie- en inspiratiebron.

De gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen

juni 1st, 2019|0 Comments

Mannen die als kind mishandeld zijn praten daar zelden over. Schaamte en de angst niet geloofd te worden spelen daarbij een rol. Eén luisterend oor, één iemand die te vertrouwen is, kan voldoende zijn om het zwijgen te doorbreken. Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter, zo blijkt uit de authentieke levensverhalen die de auteur Fiet van Beek in het boek Het is niet stoerheeft opgetekend.

Wil je meer weten?

Heb je ondersteuning nodig, waarmee we je kunnen helpen?

Contact
Deze website gebruikt cookies en service van een derde partij, om u beter van dienst te kunnen zijn. Settings Ok

Tracking cookies

Cookies tracking

Content ten behoeve van website gebruik

%d bloggers liken dit: