Toolkit tegen Geweld


Aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating

Deze toolkit is ontwikkeld voor zelforganisaties en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) in Europa die zich bezig houden met de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating.

Auteur: Flying team against violence
Jaar: 2012
Uitgever(s): Movisie
Type: Toolkit
Pagina’s: 39
Download toolkit: Toolkit tegen geweld [MOV-433817-0.2]
,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *