Vroegtijdig hulp bij vermoeden kindermishandeling


GIESSENBURG Op donderdag 9 mei ondertekenden de gemeente Molenlanden en Veilig Thuis ZHZ het convenant ‘Samenwerkingsafspraken bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling’. Op de locatie van het sociaal team in Giessenburg zetten wethouder Lizanne Lanser en coördinator sociaal team Machiel Krielaart hun handtekening namens de gemeente en manager Sandrina Huijgen namens Veilig Thuis ZHZ. Vanaf heden kunnen niet alleen voorvallen, maar ook vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling gemeld worden.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor inwoners en professionals, gespecialiseerd in de aanpak van huiselijk geweld en kinder- ouderenmishandeling. De gemeente en Veilig Thuis ZHZ spreken met het convenant met elkaar af om intensief samen te werken aan een zo effectief mogelijke aanpak om huiselijke geweld en/of kinder-ouderenmishandeling te stoppen. De meldcode ondersteunt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De reeds bestaande meldcode is verbeterd. Niet alleen voorvallen, maar ook vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen voortaan gemeld worden. Dit maakt vroegtijdig hulp inschakelen mogelijk. (Potentiële) slachtoffers kunnen daardoor sneller geholpen worden en escalaties zoveel mogelijk voorkomen.

Geweld hoort nergens thuis, dat vindt iedereen. Toch zijn er in Nederland nog veel volwassenen, kinderen en ouderen die te maken hebben met huiselijk geweld of kinder- of ouderenmishandeling. Slachtoffers, getuigen of plegers van huiselijk geweld kunnen contact opnemen met Veilig Thuis. Een professional luistert, zet alles op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Een hulpverlener van het Sociaal Team Molenlanden bekijkt samen met de melder of passende hulp nodig is en hoe deze gerealiseerd kan worden. Veilig Thuis is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 0800-2000. Anoniem blijven is mogelijk. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen ook terecht bij de Kindertelefoon via telefoonnummer 0800–0432. Bijvoorbeeld in geval van mishandeling, ruzie thuis of seksueel geweld. De Kindertelefoon is iedere dag bereikbaar van 11.00 uur tot 21.00 uur.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *