Wat elke professional moet weten over praten met kinderen over kindermishandeling


Wat elke professional moet weten over praten met kinderen over kindermishandeling

Heb jij in je werk te maken met kinderen in onveilige thuissituaties?

Daarover met ze in gesprek gaan kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet verder klem zetten of onnodig belasten. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zo je stem te laten horen en heb je informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft. Deze reader is bedoeld om je concrete handvatten te geven voor je gesprekken met kinderen.

Kinderen die te maken hebben met kindermishandeling verdienen immers een stem. Iedere professional is het daarmee eens. Toch is het nog lang niet vanzelfsprekend dat kinderen die onveilig opgroeien hun verhaal kunnen doen en mogen meepraten over wat zij vinden dat er anders zou moeten in het gezin. Als professionals het gesprek aangaan over de zorgen die ze hebben, gebeurt dat vaak met de ouders. Om kindermishandeling te stoppen is dat natuurlijk van essentieel belang. Maar de kinderen waar het om gaat, hebben óók behoefte om gezien en gehoord te worden.

Ik geloof dat kinderen die in een onveilige situatie zitten, recht hebben op een luisterend oor en op de juiste hulp. Ik geloof dat deze kinderen meestal heel graag hun verhaal kwijt willen, maar niet weten waar ze moeten beginnen of er niet uit zichzelf over durven vertellen. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat je kinderen  n hun gezin veel beter kunt helpen als je kinderen een stem geeft in het bepalen waar de hulp zich precies op moet richten: hoe ervaren zij hun situatie? Wat willen ze graag anders zien?

Met deze reader wil ik je helpen om goed voorbereid een gesprek te kunnen aangaan als je je zorgen maakt om een kind. En om adequaat te reageren als een kind bij jou komt met zijn verhaal. Omdat het heel logisch is dat je dilemma’s tegenkomt als je geconfronteerd wordt met (signalen van) kindermishandeling. En omdat er heel veel kinderen zijn die wachten op het moment dat er eindelijk iemand naar vraagt.

Marike van Gemert

 

Downloaden: Wat elke professional moet weten  in PDF

Bron:Praten met kinderen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *