Week tegen de kindermishandeling


Week tegen de kindermishandeling

geweld hoort nergens thuis

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel.

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

In 2020 is de Week tegen Kindermishandeling van maandag 16 tot en met zondag 22 november. Dit jaar is het thema ‘Leren van elkaar’. Op de website weektegenkindermishandeling.nl lees je meer over het initiatief, ervaringsverhalen en kun je afbeeldingen downloaden om in te zetten op social media.

Deze week nemen wij u mee in de ervaringsverhalen van betrokkenen en hoe wij in onze regio de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling versterken.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *