De naam PAKVASt bestaat uit de eerste letters van de voornamen van de zes ontwerpers:

  • Peter,
  • Anne-Christien,
  • Karina,
  • Vera,
  • Annelies en
  • Saskia.
  • t =Om hier betekenis aan te verlenen is de letter t toegevoegd.

De ontwerpers hebben de naam PAKVASt tevens als auteursnaam voor het spel in gebruik en is bereikbaar onder contact adres info@pakvast.com.

Het is wellicht goed te weten dat we geen winstoogmerk hebben; we zijn een maatschappelijk georiënteerde werkgroep (voortkomend uit een samenwerkende studentengroep Master Pedagogiek), en zeer begaan met het onderwerp kindermishandeling.

Ons doel is PAKVASt© zo veel mogelijk te verspreiden onder professionals die met kinderen werken en kindermishandeling serieus nemen.

Tevreden over PAKVASt© ? Zeg het voort en help ons alle pedagogisch medewerkers zich vaardig, bekwaam en zeker te laten voelen als zij vermoedens hebben van kindermishandeling.

Heb je ondersteuning nodig, waarmee we je kunnen helpen?

Contact