Workshop?

ALS MAKERS VAN PAKVASt WILLEN WE GRAAG ONS PRODUCT PROMOTEN OF ONDERSTEUNEN MET EEN WORKSHOP OM DE EFFECTIVITEIT VAN HET SPEL TE VERGROTEN ONDER PROFESSIONALS.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP OM TE KIJKEN WAT DE WENSEN EN MOGELIJKHEDEN ZIJN.

PAKVASt© is een tool in de vorm van een spel. PAKVASt© vergroot kennis wat betreft kindermishandeling en voorziet in het trainen van gespreksvaardigheden voor de kinderopvangbranche. Daarnaast helpt PAKVASt© bij het bespreekbaar maken van eigen gevoelens en dilemma’s van pedagogisch medewerkers. Pedagogisch medewerkers  zullen het gesprek rondom dit complexe en gevoelige thema door het spelen van PAKVASt© met meer ‘lef’ kunnen aangaan. Er wordt zodoende meer ‘grip’ verkregen op kindermishandeling.

Pedagogisch medewerkers ervaren handelingsverlegenheid bij het bespreekbaar maken van vermoedens rondom kindermishandeling met ouders. Het is belangrijk dat hun signalen en observatie van mogelijke gevallen van kindermishandeling leren concretiseren en bespreekbaar leren maken, met collega’s en ouders/verzorgers. Daar is kennis, kunde en ervaring voor nodig. PAKVASt© voorziet hierin.

Uit onderzoek is gebleken dat door pedagogisch medewerkers en locatiehoofden van kinderdagverblijven PAKVASt© wordt gewaardeerd met het rapportcijfer 8.

Enkele reacties van pedagogische medewerkers: “Ik voel me na het spelen van PAKVASt©  gesterkt om actie te ondernemen. Het is voor mij een absolute eyeopener.”, “Het zou fijn zijn als we PAKVASt© vaker spelen, dit geeft houvast.” Locatiehoofden reageren als volgt: “Ik vind heel sterk aan het spel dat het je helpt minder oordelend te zijn.”, “Ik vind dat het spel je wel dwingt om je zorgen minder vrijblijvend te benaderen maar na te denken over wat dit betekent voor je professionele rol.” Zie ook www.pakvast.com.

In de workshop wordt kort verteld wat de achtergrond is van PAKVASt© en de makers ervan.

Daarna wordt het spel PAKVASt© in kleine groepjes gespeeld, o.l.v. de maker(s) van het spel. Zo krijgen alle deelnemers een goede indruk van PAKVASt© en de kracht van dit recentelijk geheel vernieuwde spel! Het is nu aangepast naar de nieuwe Meldcode, die 1 januari 2019 is ingegaan.

Wil je meer weten?

Heb je ondersteuning nodig, waarmee we je kunnen helpen?

Contact