Zorg dat kinderen veilig opgroeien (NJI)
10 reflectievragen voor wijkteamprofessionals

 1. Beschik ik over voldoende kennis om onveilige opvoedsituaties te signaleren en te
  werken aan het voorkomen of verbeteren van onveilige opvoed- en opgroeisituaties?
 2. Beschik ik over voldoende vaardigheden om onveilige opvoedsituaties te signaleren en
  te werken aan het voorkomen of verbeteren van onveilige opvoed- en opgroeisituaties?
 3. Zie ik het kind in het gezin en praat ik met hem of haar?
 4. Hoe is mijn partnerschap met gezinnen?
 5. Ben ik duidelijk tegen ouders over wat er concreet moet veranderen?
 6. Heb ik zicht op wat wel veilig is in het gezin?
 7. Stimuleer ik het gezin om zijn netwerk in te zetten?
 8. Zet ik kleine stappen met het gezin en vier ik successen?
 9. Hoe is mijn samenwerking met andere professionals en organisaties die betrokken zijn
  bij het gezin?
 10. Ben ik als professional voldoende toegerust en krijg ik voldoende ondersteuning vanuit
  de organisatie?

zie voor het gehele artikel https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Zo-zorg-je-dat-kinderen-veilig-opgroeien.pdf