HOME2019-09-26T10:15:31+02:00

Grip op kindermishandeling

PAKVASt komt NU met een geheel herziene editie!

De belangrijkste wijziging is de aanpassing aan de

nieuwe Meldcode, die 1-1-2019 is ingegaan.

Prijs: € 109.95 inclusief verpakkings-/verzendkosten.

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

PAKVASt© is ontworpen voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang (0-4jr.).

Met aanpassing van casuïstiek en leeftijdscategorie is de tool ook bruikbaar voor professionals die werken met oudere kinderen.
PAKVASt© is ontwikkeld door de volgende Master Pedagogen:
Peter
Anne-Christien
Karina
Vera
Annelies
Saskia
Nijmegen 2017 (herziene editie 2019).
Meer weten

de Naam

Naamgeving van PAKVASt

‘Pak vast’ geeft, mede door de gebiedende wijs die wordt gebruikt, een daadkrachtige en actieve indruk. De Master Pedagogen (in opleiding) die PAKVASt ontworpen hebben zien zichzelf als daadkrachtig in de aanpak van dit project, waarmee op eigen wijze problemen rondom Kindermishandeling (KM) concreet en op vernieuwende manier worden aangepakt en ‘vast gepakt’. Verder willen de ontwerpers de Pedagogisch Medewerkers werkzaam in de Kinderopvang (en andere Nederlandse organisaties die werken met kinderen tot en met 4 jaar) aanmoedigen om, door het spelen van het spel in hun dagelijkse werk KM daadkrachtig bij de kop te pakken en daarmee ‘vast te pakken’.

Dit op hun eigen wijze, met meer inzicht, vaardigheden, lef en zonder handelingsverlegenheid. De ondertitel luidt ‘grip krijgen op kindermishandeling’ en dit geeft in één zin kernachtig het doel van het spel weer.

De naam PAKVASt bestaat uit de eerste letters van de voornamen van de zes ontwerpers (Peter, Anne-Christien, Karina, Vera, Annelies en Saskia). Om hier betekenis aan te verlenen is de letter t toegevoegd.

De ontwerpers hebben de naam PAKVASt tevens als auteursnaam voor het spel in gebruik en is bereikbaar onder contact adres info@pakvast.com.

Beschrijving theoretische opzet

Artikelen

Artikelen die er toe doen.

september 2019

Pakvast Workschop 9 nov

Tijdens PPink festival. Bezoekers kunnen op de dag zelf hun keuze maken voor een workshop. In Workshop ronde 1 (van 14-15uur) geven wij een presentatie en mogelijkheid met het Pakvast spel te ervaren. Dus bereid je voor op het festival en bestudeer onze website. Na de workshop is het spel met gereduceerde prijs te koop voor snelle beslissers. 

Vakblad Vroeg organiseerd jaarlijks zowel een aantal congressen als lezingen met netwerkdiner. Abonnees op ons kwartaalmagazine ontvangen hiervoor een aantrekkelijke korting. Op de rollijst staan: • 09-10-2019: Congres Eetproblemen bij jonge kinderen • 20-11-2019: Congres Vroegsignalering bij baby’s • 05-02-2020: Congres Vroegsignalering en Vroeghulp

PPINK Festival 9 November

Op zaterdag 9 november organiseert PPINK een festival speciaal voor pedagogisch medewerkers in kinderopvang. Vanuit het hele land verzamelen pedagogisch medewerkers zich om samen een geweldig festival te vieren. Een feestje dat op vele manieren je horizon verbreedt. Zo zijn er vakinhoudelijke workshops én inspiratiesessies. En ontmoet je er (nieuwe) collega’s met wie je samen van een hapje en een drankje geniet. Waar: DUS in Utrecht. Wanneer: zaterdag 9 november 2019 van 13.30 tot 17.30 uur.

augustus 2019

Zorg dat kinderen veilig opgroeien

Herken je dit? Als professional kun je een drempel ervaren bij het signaleren en bespreken van onveilige opvoed- en opgroeisituaties. Of bij de maatregelen die dit van je vraagt. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om in een gezin huiselijk geweld of kindermishandeling bespreekbaar te maken omdat je bang bent dat je het opgebouwde vertrouwen bij ouders schaadt. Of je vindt het moeilijk om de risico’s op een onveilige opvoed- en opgroeisituatie te zien omdat er van je verwacht wordt dat je naar de kracht in en om het gezin kijkt. Ook kan het zijn dat je de gevolgen van je handelen moeilijk kunt overzien en daarom acties uitstelt. Ben jij je bewust van welke drempels je ervaart bij het signaleren en omgaan met onveilige opvoed- en opgroeisituaties? En tegen welke uitdagingen jij aanloopt? Reflecteren is een eerste stap om je van jouw drempels en uitdagingen bewust te worden. In deze brochure leggen we je een aantal reflectievragen voor die daarbij kunnen helpen. Het is goed om samen met collega’s en je leidinggevende te bespreken hoe je dit verder kunt aanpakken. Ga je bijvoorbeeld extra investeren in het verbeteren van je deskundigheid op het gebied van onveilige opvoed- en opgroeisituaties? Of ga je samen optrekken met een collega in casuïstiek waar veiligheid in het geding is?

Alle artikelen

Thema’s

Psychische geweld

Psychische mishandeling

Geestelijke mishandeling

Psycho-sociale problemen

Sociale -emotionele problemen

(of mishandeling)

Onveilige situaties

Verwaarlozing

Vechtscheiding

Onveilige situaties

Seksueel misbruik

Huiselijk geweld

Getuige van huiselijk geweld

Vechtscheiding

Bekijk al onze mogelijkheden

Wil je meer weten?

Heb je ondersteuning nodig, waarmee we je kunnen helpen?

Contact
Deze website gebruikt cookies en service van een derde partij, om u beter van dienst te kunnen zijn. Settings Ok

Tracking cookies

Cookies tracking

Content ten behoeve van website gebruik